Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności »

  OK

Rejestracja

Dane dostawy produktów

– pola wymagane

Nie zaznaczaj pola jeśli chcesz otrzymać paragon

Dane do faktury VAT

Uzupełnij pola danymi z adresu dostawy…

Dane kontaktowe

Prosimy o podanie numeru telefonu jako ciągu cyfr.

Zapamiętaj moje dane

show password

show password

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Sklepu Internetowego jest: W.KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000500269 (dalej: „Administrator”). Administrator informuje, że:

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach Sklepu Internetowego oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także na podstawie zgody Klienta – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych oraz w celach związanych z obsługą wysyłki newslettera;

2. podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);

3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w Sklepie Internetowym i rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres posiadania przez Panią/Pana konta w Sklepie Internetowym, nie dłużej niż 3 lata od likwidacji konta w Sklepie Internetowym. Jeżeli dokonuje Pani/Pan transakcji bez zakładania konta w Sklepie Internetowym wówczas dane są przetwarzane przez okres 3 lat od dnia transakcji. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Administratora na czas ich realizacji oraz na podstawie Pani / Pana zgody – do czasu cofnięcia zgody;

4. przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

5. przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6. przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy prawa;

7. dane osobowe pochodzą od osoby, której dane te dotyczą;

8. podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach Sklepu Internetowego. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w Sklepie Internetowym oraz dokonywanie transakcji w ramach Sklepu Internetowego ; Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji w ramach Sklepu Internetowego;

9. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Administratora do Pani/Pana potrzeb i zainteresowań oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Administratorowi na udoskonalenie świadczonych przez niego usług; Wiążące decyzje nie są zautomatyzowane;

10. dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Administratora – adres e-mail: inspektorODO@vrg.pl

Zapoznaj się z warunkami zakupu